Poistenie podnikateľov


Poistenie občanov                 Poistenie podnikateľov                 Poistenie dopravcov                 Leasing


Poistenie zodpovedností:

všeobecná zodpovednosť, profesná zodpovednosť

zodpovednosť členov štatutárnych orgánov

enviromentálna zodpovednosť

zodpovednosť za škodu zasielateľa a iné požadované zodpovednosti

ostatné zodpovednosti

Poistenie tankovacích kariet

Poistenie prepravy:

poistenie nákladu, prepravy zásielok, právna ochrana DAS

Poistenie majetku

poistenie nehnuteľností, výrobných hál, hnuteľných vecí

poistenie strojov, elektroniky

stavebno – montážne poistenie

poistenie prerušenia prevádzky

poistenie zásob

Poistenie motorových vozidiel:

flotilové poistenie PZP a havarijné poistenie

úrazové poistenie prepravovaných osôb