Poistenie občanov


Poistenie občanov                 Poistenie podnikateľov                 Poistenie dopravcov                 Leasing


Poistenie motorových vozidiel:

PZP, havarijné poistenie, poistenie čelného skla

úrazové poistenie osôb, poistenie právnej ochrany

poistenie finančnej straty

poistenie plavidiel

Poistenie majetku:

poistenie rodinného domu, bytu, domácnosti,  garáže

poistenie chaty, poistenie zodpovednosti za škody z bežného občianskeho života

Cestovné poistenie:

liečebné náklady, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote a majetku tretím osobám

zásah horskej služby

Životné poistenie:

kapitálové, investičné

úrazové

detské životné poistenie

zdravotné poistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania